İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 17.11.2017 tarih ve 172907 sayılı yazısı :
 
 
 
Myanmar 'ın Arakan ayaletinde yaşanan çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen ve Bangladeş'e sığınan Arakan Müslümanlarının barınma, gıda, hijyen gibi insani yardım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla AFAD, Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle "arakanasahipcik.org" adresinden ulaşılabilecek bir yardım kampantyası başlatılmıştır.