DUYURU
 
            2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. maddesi ve bu kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3. maddesinde belirtilen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yer ve Güzergahları her yıl Ocak ayında ilgili kanunda belirtilen kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir hükmü gereğince;
            05.01.2017 Perşembe günü saat 10:30’da Sayın Valimiz Hasan KARAHAN başkanlığında Valilik Makamında gerçekleştirilen toplantıda alınan görüşler neticesinde,
            İlimiz merkezindeki Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri yer ve güzergahları Valilik Makamının 11.01.2017 tarih ve 411 sayılı Oluru ile aşağıda ifade edildiği şekilde belirlenmiştir.
 
1.         İlk Toplanma Yeri   : Debboy Mevkii
            Yürüyüş Güzergahı : Gazi Caddesi (Arifbey Cad. ya da Osmanağa Cad. üzerinden)
            Miting Alanı             : Keşap Durağı
 
2.         İlk Toplanma Yeri   : Debboy Mevkii
            Yürüyüş Güzergahı : Gazi Cad.–Gedikkaya Cad.–Sagae Cad.  (Yeniyol Mevkii)
            Miting Alanı             : Yeniyol Oto Pazarı (Cumartesi ve Pazar günleri hariç)
 
            Yapılan değişikliğin, söz konusu kanunun ilgili maddeleri gereğince duyurudan 15 gün sonra geçerli olacağı hususu kamuoyuna duyurulur.
 
 
 
 
                                                                                               GİRESUN VALİLİĞİ
                                                                                                          12.01.2017