T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği
BİRLİK MECLİSİ KARARI
 
KARARIN
KARARA ESAS EVRAKIN
KARAR ÖZETİ
Dairesi
K.H.G.B ,
Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2017 yılı faaliyet raporunun okunması ve ibrası, 2018 yılı yatırım plan ve programı ile 2018-2019-2020 yılları tahmini gelir gider bütçesinin ve kararnamesinin madde madde okunup oylanması ile köylerin genel sorunlarının üyeler ve ilgililer tarafından dile getirilerek çözüm önerileri, dilek ve temennilerin görüşülüp karara bağlanması,
Tarihi : 11/12/2017
 
Tarihi
  
No’su :  2017/02
 
Numarası
 
TOPLANTININ TARİHİ :  11.12.2017
TOPLANTININ SAATİ  :  10.00
TOPLANTININ YERİ    :   Valilik Toplantı Salonu
 
            GÜNDEM    :
 
  1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
  2. Yoklama,
  3. Divan Teşekkülü,
  4. 2017 yılı faaliyet raporunun okunması ve Tasdike sunulması,
  5. 2018 yılı yatırım plan ve programının okunması ve Tasdike sunulması,
  6. Birlik Tüzüğünün 22.maddesine göre 2018, 2019 ve 2020 yılları Birliğimiz tahmini Gelir ve Gider Bütçesi ile 2018 yılı bütçe kararnamesinin okunması ve Tasdike sunulması,
  7. Birlik Tüzüğünün 9.Maddesinin h bendi gereğince Plan-Bütçe Komisyonu üyeliği seçiminin yapılması,
           8- Merkez İlçe Köylerinin her türlü altyapılarının mevcut durumları, ihtiyaçları ve sorunların tespiti ile çözüm önerileri ve TYP (Toplum Yararına Projesi) Kapsamında ödeneği  İŞ-KUR İl Müdürlüğü tarafından karşılanmak üzere Köylerimizde belirli süreli asgari ücretle işçi çalıştırılması hususlarının görüşülmesi,
9 - Dilek ve Temenniler,
          10 - Kapanış
 
            MECLİS GÜNDEM MADDELERİNİN İCRASI :
            1- Gündemin 1.Maddesi gereğince; Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik Meclisi 2017 yılı 2.Olağan toplantısı için 11.12.2017 Pazartesi günü saat 10.00’da Valilik Toplantı salonunda toplandı. Toplantının açılışı Birlik Başkanı Sayın Valimiz Harun SARIFAKIOĞULLARI tarafından yapıldı. Sayın Valimiz konuşmasında; toplantının hayırlı olması temennisinde bulunarak, KÖYDES Projesi çerçevesinde İlimizde yapılan yatırımlar ve bu konudaki çalışmalarla ilgili bilgiler verildi. Bundan önce yapılan yatırımlar ile bundan sonra yapılacak olan yatırımların özellikle Köy Muhtarları tarafından sahiplenilmesi ve takip edilmesi gerektiği belirtildi. Köylerimizin genel sorunlarının bilindiğini belirten Sayın Valimiz, gerek Köylere Hizmet Götürme Birliği ve gerekse İl Özel İdaresi tarafından 2018 yılında yapılacak olan yatırımlarda içme suyuna (susuz veya suyu az olan Köy ve bağlıları) ağırlık verileceğini belirtti. Mahalle toplantılarının tamamlandığını bundan sonra Köylerde Halk toplantılarının gerçekleştirileceğini söyledi.
            2- Gündemin 2.Maddesi gereğince; Toplantıya katılan üyelerin imza karşılığı yapılan hazirun listesine göre üyelerin salt çoğunluğunun toplantıya iştirak ettiği tespit edildi. 
            3- Divan Teşekkül ettirildi; Divan Heyeti Başkanlığı Vali Yardımcısı Recep UZAL tarafından, Katip Üyelikler ise Güneyköy Muhtarı Hüseyin KALAFAT ve Yazlık Köyü Muhtarı Hasan KILIÇ tarafından teşekkül ettirildi.
4- Gündemin 4.Maddesi gereğince; 2017 mali yılında Birliğimiz tarafından KÖYDES Projesi çerçevesinde içme suyu ve yol sektörlerinde yapılan alt hizmet yatırımları ile Birliğimiz bütçesi ile yapılan yardımlarla Köylerin altyapı hizmet yatırımları çerçevesindeki çalışmalar ve hizmetlerle ilgili hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporu üyelere açık olarak okundu, oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
 
 
 
T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği
BİRLİK MECLİSİ KARARI
 
KARARIN
KARARA ESAS EVRAKIN
KARAR ÖZETİ
Dairesi
K.H.G.B ,
Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2017 yılı faaliyet raporunun okunması ve ibrası, 2018 yılı yatırım plan ve programı ile 2018-2019-2020 yılları tahmini gelir gider bütçesinin ve kararnamesinin madde madde okunup oylanması ile köylerin genel sorunlarının üyeler ve ilgililer tarafından dile getirilerek çözüm önerileri, dilek ve temennilerin görüşülüp karara bağlanması,
Tarihi : 11/12/2017
 
Tarihi
  
No’su :  2017/02
 
Numarası
 
            5- Birlik Başkanı tarafından hazırlanan, Birlik Encümeni ve Birlik Plan-Bütçe Komisyonunda görüşülerek kabul edilen asfalt yol, beton yol, stabilize kaplama, sanat yapıları yapımı, onarım-tesviye, içme suları ve köy altyapı yatırımlarını kapsayan 2017 Mali yılı yatırım plan ve programı Meclis üyelerine açık olarak okundu, oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.  
            6- Gündemin 6.Maddesinde; Birlik Tüzüğünün 22.Maddesine göre 22.000.000,00 TL (Yirmiikimilyon-TL) olarak hazırlanan, Birlik Encümeni ve Birlik Plan-Bütçe Komisyonu tarafından görüşülüp kabul edilerek Birlik Meclisine sunulan 2018 mali yılı tahmini gelir ve gider bütçesi ile 2019 - 2020 yılları tahmini bütçeleri ve yine 2018 yılına ait Bütçe Kararnamesi madde madde okunup oylanarak oy birliği ile kabul edildi,
            7-Birlik Tüzüğünün 9.Maddesinin h bendi gereğince açık oyla yapılan Plan-Bütçe Komisyonu seçiminde, Birlik Meclisi Üyesi ve İl Genel Meclisi Üyesi Çetin ÇAKIROĞLU Komisyon Başkanlığına, Güneyköy Muhtarı Hüseyin KALAFAT ve Yazlık Köyü Muhtarı Hasan KILIÇ ise Komisyon üyeliklerine yeniden seçildi.
  1. Gündemin 8.Maddesine istinaden, Köy Muhtarlarımız tarafından TYP (Toplum Yararına Projesi) kapsamında geçen yıllarda yapılan uygulamanın bu yıl da devam ettirilmesi konusunda olumlu talepte bulunuldu. Bu bağlamda İŞ-KUR tarafından projenin uygulanması ve ödenek tahsis edilmesi halinde uygulanabileceği vurgulandı. Sayın Valimiz tarafından bizzat Meclis üyesi Köy Muhtarlarına söz verilerek sorunları ve istekleri ilk elden alındı, Bu bağlamda;
İl Genel Meclisi Üyesi ve Birliğimiz Meclis Üyesi Çetin ÇAKIROĞLU tarafından, içme suları hakkında bilgiler verildi. 2017 yılı itibarı ile içme suyu sanitasyon işinin başarıyla sonuna gelinmiştir. Bu projelerle eski durumda bulunan içme suyu depoları onarılmıştır. Giresun Merkez İlçe Köylerimizde İl sağlık Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi Plan-Proje Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalardan anlaşılacağı üzere 196 su deposunun bulunduğu, bu depoların 74 adedi 30 tonun üzerindeki depolardır. 14 Adet depoda klorlama cihazı varken bu günkü projelerle 21-22 adet depoya daha klorlama cihazı takılacaktır. Klorlamanın içme suyu kullanımı için çok önemli olduğu ve buna Köy Muhtarlarımız sahip çıkması gerektiği özellikle vurgulandı.
Bayazıt Köyü Muhtarı; 2018 yılı Yatırım ödenekleri ile ilgili hususlar hakkında ayrıntılı bilgi istedi ve anlayamadıkları hususlar ayrıntılı olarak kendisine ve diğer Meclis üyelerine anlatıldı. Ayrıca yine Bayazıt Köyü Muhtarı tarafından Bayazıt-Uzgur-Orhaniye-Çukurköy ve Burhaniye Köylerinde içme suyu sıkıntısı yaşandığı dile getirilerek, Merkez İlçe Çimşir Köyü sınırları içerisinde su kaynağının bulunduğunu ve yeni bir içme suyu projesi yapılması halinde bahse konu Köylerin içme suyu sıkıntılarının ortadan kaldırılabileceğini söyledi.
Güneyköy Muhtarı; Köyümüzde içme suyu konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. İŞ-KUR İşçilerinin 35 yaş üstü şartının aranmaması, hatta yaş sınırının gerekliliği vurgulandı. Zira içme suyu Klorlama işinin yapılması ve depo onarımları için çalışacak genç insanlara ihtiyaç olduğu bunun da TYP Projesi ile çözülebileceği vurgulandı.
İl Genel Meclisi Başkanı ve Birlik Meclisi Üyesi A.Mürşit GÜREL tarafından 2017 yılında yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgiler verildi. Hizmetlerin yürütülmesinde emeği geçenlere bir teşekkür konuşması yaptı. Ayrıca; projelerin hayata geçirilmesinde yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Hizmetlerin yapımı sırasında Muhtarlarımız tarafından işin sahiplenmesi gerekliliği vurgulandı. Köylerde yaşanan sıkıntıların, yatırımların haricinde Köyde yaşayan vatandaşların özellikle yaşlıların sıkıntılarının dile getirilmesi ve ilgili Kurumlara bilgi verilmesi istenildi. Köylerde içme suyu ve istinat duvarları inşaatlarının bu yıl olduğu gibi gelecek yılda da devam edileceğini, Muhtarların bu konuda yıl bitmeden gerekli müracaatların yapılarak taleple bulunmaları istendi.
 
T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği
BİRLİK MECLİSİ KARARI
 
KARARIN
KARARA ESAS EVRAKIN
KARAR ÖZETİ
Dairesi
K.H.G.B ,
Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2017 yılı faaliyet raporunun okunması ve ibrası, 2018 yılı yatırım plan ve programı ile 2018-2019-2020 yılları tahmini gelir gider bütçesinin ve kararnamesinin madde madde okunup oylanması ile köylerin genel sorunlarının üyeler ve ilgililer tarafından dile getirilerek çözüm önerileri, dilek ve temennilerin görüşülüp karara bağlanması,
Tarihi : 11/12/2017
 
Tarihi
  
No’su :  2017/02
 
Numarası
 
İl Genel Meclisi Başkanı konuşmasında; İlimizde yapılan yatırımların ve hizmetlerin yürütülmesinde başta Sayın Valimiz olmak üzere, Vali Yardımcılarımız ve diğer İdarecilerle çok uyumlu çalışıldığını, bu konuda sıkıntı yaşanmadığını böylece yapılan hizmetlerden verim alındığını söyledi. Köylerde yapılan çalışmaların hem Köy halkı ve hem de Köy Muhtarlarımız tarafından sahiplenilmesinden dolayı duyulan memnuniyeti dile getirdi. 2018 yılında hizmetlerin artarak devam edeceğini, eksikliklerin bilindiğini ve bu yöndeki çalışmalara aralıksız devam edildiğini belirtti.
Gündemin 9. maddesi dilek ve temennilerden sonra toplantıda görüşülecek başka konu olmadığından Birlik Başkanı Vali Yardımcısı Recep UZAL tarafından yapılan kapanış konuşmasıyla toplantı saat 11.40’da sona ermiştir. 11/12/2017
 
 
 
 
D  İ  V  A  N         H  E  Y  E  T  İ
 
 
 
 
  MECLİS BAŞKANI                         KATİP ÜYE                          KATİP ÜYE
 
      Recep UZAL                               Hüseyin KALAFAT               Hasan KILIÇ      
    Vali Yardımcısı                              Güneyköy Muhtarı                Yazlık Köyü Muhtarı
     
 
 
 
 
Birlik Tüzüğünün 11.Maddesi gereğince incelenmiş ve uygun görülmüştür. …./12/2017
 
 
 
 
                                                                                                             UYGUNDUR
 
Harun SARIFAKIOĞULLARI
                                Vali